16 d’ag. 2014

Catalans a Eslovàquia - Katalunoj en Slovakio

(Esperante sube)

"Del 12 al 20 de juliol d’aquest estiu de 2014, va tenir lloc a la ciutat eslovaca de Nitra l’anomenada Somera Esperanto-Studado (Escola d’estiu d’esperanto), una setmana sencera dedicada a l’estudi d’aquesta llengua i també a activitats lúdiques diverses, amb la participació de 248 persones de 29 països diferents, d’entre els quals 12 érem catalans, un grup força gran, que de seguida va ser batejat afectuosament com “la kataluna mafio” (la màfia catalana).

Els participants esperantistes catalans, molt majoritàriament activistes en el procés cap a la independència de Catalunya, vam tenir l’ocasió de conversar sobre aquest tema amb nombroses persones de molts diferents països. En general, el cas català no es coneix gaire a fons, però pràcticament tothom n’ha sentit a parlar, i ens mostraven la seva sorpresa davant la prohibició per part de l’estat espanyol al dret de votar en una consulta reclamada de manera tant massiva per la ciutadania de Catalunya.

Val a dir que dins de l’ambient esperantista internacional es respira una clima especial de coneixement i de respecte envers totes les cultures del món, i que les persones esperantistes acostumen a conèixer més llengües, a part de la pròpia i de l’esperanto, encara que siguin originàries de regions absolutament monolingües.

Per petició expressa de molts de nosaltres, l’organització no va tenir cap problema en inscriure’ns com a catalans, i posar-hi a les nostres targetes d’identificació congressual: Lando: Katalunio (País: Catalunya).

Aquest tipus de trobades i congressos ajuden a crear llaços d’amistat i coneixences internacionals, que difícilment trobaríem en un ambient lingüístic diferent.

Va ser molt bo quan, al finalitzar aquesta escola d’estiu, al moment de fer-nos la foto de grup dels catalans, un jove participant de Txèquia ens va fer esperar un moment i se’n va anar corrents a buscar alguna cosa, per aparèixer tot seguit amb una estelada a la mà, amb la que ens vam fer la foto que us mostrem."

(Autor: Jordi Perera)“De la 12a ĝis la 20a de julio ĉi­jara [2014] okazis en la slovaka urbo Nitra la tiel nomita Somera Esperanto-Studado, SES, tuta semajno dediĉita al la lernado de la internacia lingvo kaj al diversaj ludaj aktivaĵoj. Partoprenis 248 personoj el 29 malsamaj landoj, inter kiuj 12 katalunoj, sufiĉe granda grupo, tuj afable kromnomita “la kataluna mafio”.

La katalunaj partoprenantoj, plejparte aktivuloj por la sendependiĝo de Katalunio, havis la okazon konversacii pri tia temo kun diversaj personoj el multaj landoj. Ĝenerale la kataluna temo ne estas funde konata, sed preskaŭ ĉiuj ion aŭdis kaj montris sian surprizon pri la rifuzo de la hispana ŝtato permesi voĉdoni en demandadon tiel amase petata de la kataluna civitanoj.

 Eblas diri, ke en la internacia esperanto­komunumo oni aparte konas kaj respektas ĉiujn kulturojn de la mondo kaj la esperanto­parolantoj kutime scipovas aliajn lingvojn krom la patrinan kaj esperanton, eĉ se ili devenas el regionoj unulingvaj.

Multaj el ni eksplicite petis kaj la organizantoj volonte akceptis registri nin kiel katalunojn kaj skribi en niaj identigiloj: Lando: Katalunio.

Tiaj kongresoj kaj renkontiĝoj ebligas la ekeston de amikecoj kaj internaciaj konatiĝoj, malofte troveblaj en malsama lingva etoso.

 Estis tre amuze kiam, fine tiu ĉi somera lernado, en la momento foti la katalunan grupon, juna ĉeĥo atendigis nin kaj hastis serĉi ion. Fine li aperis kun stelita kataluna flago enmane kaj ni kune faris la apude montritan foton.

(Esperantigis: Ramon Perera)